Author Archive: sunko

Edukacije

Kako bi olakšali organizacijama civilnog društva rad na vidljivosti njihovih projekata organiziramo edukacije i radionice izrade komunikacijskih strategija, brendiranja, odnosa s javnošću, novinarstva i vođenja društvenih mreža. Edukacije i radionice su individualizirane i kreirane prema potrebama sudionika.

Za više informacija obratite nam se na info@biroradost.hr.

Pin It

Čime se bavimo?

Iako mnogi vjeruju kako mediji nisu zainteresirani za projekte civilnog društva, a tome u prilog idu i rezultati istraživanja o vidljivosti civilnog sektora u Hrvatskoj, naše iskustvo je drugačije. Problemi u komunikaciji između medija i organizacija civilnog društva posljedica su najčešće različite životne i poslovne  filozofije, načina i uvjeta rada, diskursa, a često i samog jezika. Upravo zbog toga, ono što se čini donatoru važnim i vrijednim u očima novinara često je neupotrebljiva informacija. Ipak, to ne znači da se projekti civilnog društva ne mogu osmisliti i prezentirati na način koji je zanimljiv ne samo novinarima, već i građanima. Upravo to je zadatak koji je Biro Radost stavio pred sebe.

Biro Radost:

 • osmišljava i provodi komunikacijske strategije organizacije i/ ili projekta;
 • vodi odnose s javnošću za pojedina događanja/projekte/organizacije;
 • organizira konferencije za novinare;
 • direktno komuniciranje s medijima;
 • vodi društvene mreže;
 • dokumentira projekte ( foto i video);
 • producira promotivne video spotova, filmova, tv priloge , radijske emisije i jinglove;
 • izrađuje internetske stranice i bannere;
 • osmišljava i organizira javne i medijske  kampanje,  okrugle stolove, tribine, akcije, konferencije, javna događanja i festivale;
 • producira  tekstualne, audio i audiovizualne sadržaje za objavu u medijima
 • provodi i organizira edukacije  i radionice o odnosima s javnošću, novinarstvu, neprofitnim medijima i  društvenim mrežama

 

 

Pin It