Edukacije

Kako bi olakšali organizacijama civilnog društva rad na vidljivosti njihovih projekata organiziramo edukacije i radionice izrade komunikacijskih strategija, brendiranja, odnosa s javnošću, novinarstva i vođenja društvenih mreža. Edukacije i radionice …

Pin It

Produkcija

Za potrebe različitih ptrojekata izrađujemo promotivne video materijale, televizijske  reportaže i emisije te  dokumentarne filmove, kao i tekstualne sadržaje za obavljivanje na internetskim stranicama i portalima te drugim medijima.  

Pin It

Čime se bavimo?

Iako mnogi vjeruju kako mediji nisu zainteresirani za projekte civilnog društva, a tome u prilog idu i rezultati istraživanja o vidljivosti civilnog sektora u Hrvatskoj, naše iskustvo je drugačije. Problemi u …

Pin It